logotyp

Specifika a organizace studia na ZUŠ

Základní umělecké školy nejsou volnočasové aktivity ani zájmové kroužky.

Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) jsou školy, které mají Rámcový vzdělávací program, (dále jen RVP), jenž je daný státem, který sleduje kvalitu a úroveň vzdělávání.

ZUŠ jsou podle školského zákona definovány jako školy a ve školském zákoně jsou zařazeny v §109 pod názvem Základní umělecké vzdělávání.

Na základě RVP si vytvořila každá ZUŠ svůj Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), podle kterého poskytuje vzdělávání.

Vzdělávání v ZUŠ je důležitou součástí celého vzdělávacího systému v České republice.

I když se nejedná o stupeň vzdělání, je studium uměleckých oborů ZUŠ důležitou přípravou pro další studium absolventů ZUŠ na středních, vyšších odborných a vysokých školách uměleckého i pedagogického zaměření.

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě talentových zkoušek. Průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány Českou školní inspekcí.

Úroveň uměleckého vzdělávání na ZUŠ se výrazně liší od „zájmového vzdělávání“ i „volnočasových aktivit“

Organizace základního uměleckého vzdělávání

Umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu všech oborů má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.

ZUŠ Nymburk přijímá žáky do přípravného ročníku hudebního a literárně dramatického oboru od 6 let věku, do výtvarného a tanečního oboru od 5 let věku.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.

Žáci jsou vedeni k naplňování kompetencí a plnění očekávaných výstupů, které jsou obsaženy v ŠVP školy.

S tímto souvisí i povinnost navštěvovat dané předměty:

v hudebním oboru žáci povinně navštěvují 1. – 5. roč. Nauku o hudbě,

od 4. ročníku povinně Komorní hru nebo Sborový zpěv (tzv. kolektivní interpretaci)

Ve všech uměleckých oborech je daná časová dotace jednotlivých předmětů, která musí být dodržena.

Studium na ZUŠ má chrakter systematického a vytrvalého studia, nejedná se tedy v žádném případě o kroužky.Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Upozornění

Od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody jednotlivých učitelů.

Vzhledem k tomu, že si učitelé budou pro žáky chodit PŘED BUDOVU školy, apelujeme na rodiče, aby děti přicházely na výuku přesně, dle domluveného rozvrhu. Bez vyzvání učitele nemohou do budovy vstoupit i za nepříznivého počasí.

Čestné prohlášení (ne starší 2 dnů) žáci odevzdají učiteli při prvním kontaktu.

Při opuštění budovy školy je nepřípustné zůstávat a shromažďovat se před školou.

Každý žák musí mít s sebou sáček na případné odložení roušky v učebně!

Další podrobnosti naleznete v dopise rodičům na hlavní stránce našich webových stránek.

 Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 Vedení školy

________________________________

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ RO
K 2020/2021


Vážení rodiče, informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce května 2020.

Bc. Věra Janišová
ředitelka 

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy