logotyp

Pedagogický sbor

Hudební obor

Janišová Věra, Bc. - ředitelka školy, klavír
Vodičková Daniela, Bc. - zástupkyně ředitelky, klavír

Bárta Jan, DiS. - PHV, nauka o hudbě, zobcová flétna (zástup za RD)
Bártová Barbora, DiS. - zobcová flétna, příčná flétna
Bláhová Marie - příčná flétna, zobcová flétna
Čmugr Jiří, Dipl. um. - violoncello
Čimbura Mikuláš, DiS. - klavír
Dolejší Anna, MgA. - zpěv, nauka o hudbě
Dolejší Petr, Dipl. um. - zpěv
Ďurčanská Veronika - klavír, korepetice
Garejeva Marija - klavír, korepetice
Havlas Václav - klarinet, zobcová flétna, saxofon, basová kytara
Horák Jan . - klavír, korepetice
Chvojka Jiří - kytara
Král Miroslav, DiS. - korepetice v TO, nauka o hudbě
Kubálková Věra, DiS. - zpěv
Kulhan Jaroslav, Mgr. - violoncello
Paulů Renata - zobcová flétna
Pohl Viktor - bicí nástroje, kytara, EKN
Rousková Věra, DiS. - zpěv, PHV, nauka o hudbě
Sedláčková Jana - akordeon, EKN, klavír
Smrtka Arnold - housle
Suchá Lenka, DiS - lesní roh, trubka, tenor, zobcová flétna
Sýkorová Stanislava - klavír
Šénová Marie - housle, nauka o hudbě
Škochová Štěpánka, Mgr. - kytara
Trnečková Ivana, Mgr. - klavír, nauka o hudbě, korepetice
Zikmundová Magdalena - klavír, korepetice


Výtvarný obor

Černý Jiří, Mgr.
Janků Jitka
Smetová Barbora

Taneční obor

Horáková Dana

Literárně - dramatický obor

Doubková Klára, Mgr.

Akce školy

Výstavy

obrázek

Koncerty žáků školy

obrázek

Srdečně Vás zveme na všechny koncerty a výstavy žáků ZUŠ.

Nástěnka

Výuka

obrázek
Práce s interaktivní tabulí

Z historie školy

obrázek
Městská hudební škola v Nymburce byla založena v roce 1931. Prvních 147 žáků vstoupilo do školy 3. října 1931. Od té doby se několikrát změnil název školly: rok 1934 Městská hudební škola B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1949 Městský hudební ústav B.M.Černohorského v Nymburce, rok 1961 Lidová škola umění, rok 1985 Lidová škola umění Mír, rok 1990 Základní umělecká škola B.M.Černohorského Nymburk, rok 2005 Základní umělecká škola B.M.Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Škola má odloučené pracoviště v Sadské.
Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, Nymburk

Palackého tř. 574
Nymburk
PSČ 288 02

IČ: 67673015
Č.ú.: 9202710247/0100
Telefon:
325 512 285 | 325 511 767

E-mail:
skola@zus-nymburk.cz

Datová schránka: rq5w9k8

ředitelka: Bc. Věra Janišová
zást. ředitelky: Bc. Daniela Vodičková
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Litrárně drmatický obor
ZUŠ Nymburk Domů
Home
skola@zus-nymburk.cz
325 512 285

Upozornění

Od 25.5. začíná opět výuka VO, TO, LDO, rozvrh hodin dle dohody jednotlivých učitelů.

Vzhledem k tomu, že si učitelé budou pro žáky chodit PŘED BUDOVU školy, apelujeme na rodiče, aby děti přicházely na výuku přesně, dle domluveného rozvrhu. Bez vyzvání učitele nemohou do budovy vstoupit i za nepříznivého počasí.

Čestné prohlášení (ne starší 2 dnů) žáci odevzdají učiteli při prvním kontaktu.

Při opuštění budovy školy je nepřípustné zůstávat a shromažďovat se před školou.

Každý žák musí mít s sebou sáček na případné odložení roušky v učebně!

Další podrobnosti naleznete v dopise rodičům na hlavní stránce našich webových stránek.

 Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 Vedení školy

________________________________

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PŘÍPRAVNÝCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ RO
K 2020/2021


Vážení rodiče, informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce května 2020.

Bc. Věra Janišová
ředitelka 

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy